KONTAKT

KAMAR
Construction sp. z o. o.

Adres

ul. Syta 120
02-987 Warszawa

Telefon

Napisz do nas!

14 + 9 =

Przesyłając powyższy formularz kontaktowy przyjmują Państwo do wiadomości, iż Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.

NIP:727-279-33-20
REGON:101837406

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS:0000528459

Kapitał zakładowy 100 000 zł wpłacony w całości